Satış Sözleşmesi

1. Tanımlar ve Taraflar

Aksi belirtilmedikçe, bu sayfada kullanılan tanımlar Kullanıcı Sözleşmesi sayfasında kullanılan tanımlar ile aynıdır.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

2.1. İşbu Satış Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

2.2. İşbu Satış Sözleşmesi'nin kapsamı, Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Anka Elo Boost tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

2.3. İşbu Satış Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Anka Elo Boost tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

3. Alıcı Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Alıcı, satın almak amacıyla ödeme yaptığı Hizmet'i ya da Hizmet'leri yalnızca sitenin sunmuş olduğu iptal koşulları halinde iptal edebilir ya da hizmetten vazgeçebilir.

3.2. Alıcı, satın aldığı veya satın almaya hak kazandığı Hizmet'lerin bedellerini, Güvenli Alışveriş Hizmeti'ni (MADDE 5) kullanarak, Anka Elo Boost tarafından yönetilen Güvenli Hesap'a, Alıcı ve Booster arasındaki taahüt edilen Hizmet, Hizmet'in Booster tarafından tamamlanmasına kadar bloke edilmek üzere ödemenin yapılmasını temin edecektir.

3.3. Alıcı, Hizmet'i satın alması halinde 36 saat içerisinde Booster atamasının yapılacağını ve bu süreçte bekleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan Hizmet alımının herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Booster'ın Hizmet'i yapmaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Anka Elo Boost'un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Anka Elo Boost'tan, satın almaya çalıştığı Hizmet'in veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. Alıcı, Hizmet alımı sonrasında, oyun firması tarafından herhangi bir geçici veya kalıcı yasaklama, kısıtlanma, cezalandırılma gibi sorunlardan dolayı Site'nin sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6. Alıcı, taahhüt edilen Hizmet'in tamamlanması halinde Hizmet için ödenen ücretin Site kesintisi yapıldıktan sonra sistem tarafından Booster'a aktarılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. İptal ve İade Koşulları

4.1. Hizmetler: Sipariş onaylandıktan ve Hizmet için Booster ataması yapıldıktan sonra alınan Hizmetler için geri ödeme/para iadesi yapılmamaktadır. Booster'ın Hizmet'i tamamlamasına engel bir durum oluşması halinde Hizmet'in tamamlanan bölümü düşülerek kalan kısmı Alıcı'ya iade edilmektedir. Hizmet'lerimizi alırken veya Hizmet esnasında sorun yaşıyorsanız, yardım almak için her zaman bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

5. Güvenli Alışveriş Sistemi

5.1. Alıcı ve Booster, sanal bir hizmet platformu olarak yönetilen Site'de sağlanan Hizmet'lerden yararlanarak ve karşılıklı iradeleri ile, Hizmet'in fiyatı, nitelikleri ve teslim koşulları hakkında mutabakata varmaktadırlar.

5.2. Anka Elo Boost yönetimi, Hizmet alımı sürecinde, Hizmet bedelinin ödenmesi aşamasında, Alıcı ve Booster'a, Güvenli Alışveriş Sistemi içinde Hizmet sunmaktadır. Güvenli Alışveriş Sistemi, Booster'ı, Hizmet'in yapılması karşılığında bedeli tahsil edememe riskine karşı; Alıcı'yı da bedelin ödenmesine karşılık, Hizmet teslim alamama veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim alamama riskine karşı korumaktadır.

5.3. Güvenli Alışveriş Sistemi'nde, Alıcı ve Booster ticaretin tarafları olarak; Anka Elo Boost ise, ödemelerin yönetimi açısından yer almaktadır. Anka Elo Boost, Güvenli Hesap adı altında, banka nezdinde bir hesap açtırmaktadır. Güvenli Hesap, Alıcı ve Booster'dan hukuken bağımsız, güvenilir üçüncü kişi olarak, Anka Elo Boost tarafından yönetilmektedir. Alım satım sürecine taraf olmayan Anka Elo Boost, Alıcı ve Booster'ın talimatları ve Site üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler doğrultusunda, Hizmet bedellerinin Güvenli Hesap'a girişlerini ve Güvenli Hesap'tan çıkışlarını yönetmektedir. Güvenli Hesap'a yatırılan ve Güvenli Hesap'ta tutulan mal bedellerinin mülkiyeti Anka Elo Boost'a ait değildir.

5.4. Alıcı'lar, Booster'lar ile mutabık kaldıkları Hizmet bedellerini, Anka Elo Boost yönetimindeki Güvenli Hesap'a yatırmakta, Güvenli Hesap'ın girişlerini Alıcı'ların yatırdıkları Hizmet bedelleri oluşturmaktadır. Güvenli Hesap'tan çıkışlar ise, Alıcı'ların talimatları doğrultusunda, Hizmet bedeli olarak Site'ye aktarılan tutarlar; hizmetin, Alıcı ile Booster arasında mutabık kalınan koşullara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde Alıcı'lara iade edilen Hizmet bedelleri ve Alıcı'ların talimatlarına istinaden yapılan Site'ye ödeme aşamasında, banka komisyonları ile Anka Elo Boost Hizmet komisyonu olarak, Anka Elo Boost hesabına aktarılan tutarlardan oluşmaktadır. Talimatlara istinaden yönetilmekte olan Güvenli Hesap, banka nezdinde tutulmakta ve tüm kayıtlar internet ortamında tesis edilmektedir.

5.5. Kullanıcı'lar, Güvenli Alışveriş Sistemi'nden ve Hizmet'lerinden faydalanılarak alınıp satılan Hizmet'lerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin hepsinden, doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar. Satış ve işlemlerden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi Anka Elo Boost’a ait değildir.

6. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme Hizmet'in tamamlanması ile yürürlüğe girdiği andan itibaren süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

7. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. Yürürlük

Kullanıcı'nın, herhangi bir Hizmet için ödeme yaptığı andan itibaren işbu Satış Sözleşmesi'ni tüm maddeleriyle birlikte okuduğu, anladığı ve kabul ettiği kabul edilir.

Bize Ulaşın

Bu sayfa ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize ulaşın:

HIZLI
En kısa işlem süresi
GÜVENİLİR
Türkiye'nin en güvenilir hizmeti
UYGUN FİYATLI
En iyi hizmete en uygun ücret