Kullanıcı Sözleşmesi

1. Tanımlar ve Taraflar

Site/Anka Elo Boost: Serbest Liman Bölgesi, No: 1051, Gazimağusa/Kıbrıs (KKTC). adresinde mukim GAMER MARKT SOFTWARE LTD'nin (SLBT No: 1063) mülk sahibi olduğu AnkaEloBoost.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

FMS Tech: AnkaEloBoost.com sitesinin Türkiye faaliyetlerini yönetmek ve yürütmekle görevlendirimliş, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 201, Loft Residence, Şişli/İstanbul adresinde mukim firma.

All For Gamers: AnkaEloBoost.com sitesinin Avrupa faaliyetlerini yönetmek ve yürütmekle görevlendirimliş, Talinn/Estonya adresinde mukim firma.

Boost: Oyun hesaplarının seviyelerinin veya liglerinin yükseltilmesi işlemi.

Hizmet: Site üzerinden satın alınabilecek ve/veya Anka Elo Boost aracılığıyla faydalanılabilecek durumda olan dijital (sanal) ürünler ve/veya herhangi bir fayda sağlayan faaliyetler bütünü. Anka Elo Boost'un sunduğu örnek hizmetler; Aracılık, Boost vb. (Elo Boost, Oyun Koçluğu vb.)

Kullanıcı/Üye/Müşteri/Alıcı: Anka Elo Boost'a üye olan ve Anka Elo Boost'ta sunulan Hizmet'lerden, Anka Elo Boost üzerinde bulunan sözleşmelerde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Booster: Anka Elo Boost'un sağladığı imkanlar dahilinde, Site'ye kaydolmuş üyelerin Hizmet satın almak amacıyla ödeme yaptığı siparişlerini, Site tarafından verilen yetkiyle tamamlayan/hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişi.

Site Yetkilisi/Çalışan: Anka Elo Boost'u temsil eden, Müşteri ve Booster arasında köprü görevi gören kişi.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu; Kullanıcı'nın Anka Elo Boost'tan faydalanma şartlarının, hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, Anka Elo Boost internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Anka Elo Boost'un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Anka Elo Boost tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişiye ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek problemler adına tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Anka Elo Boost'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Anka Elo Boost'un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve diğer talep hakkı kendisinde saklıdır.

3.3. Üye, Anka Elo Boost internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi ilgilendirecektir.

3.4. Üye, Anka Elo Boost internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici, yasalara aykırı bir amaç için başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. Anka Elo Boost internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve bu görüşler sahibinin sorumluluğundadır. Bu görüş ve düşüncelerin Anka Elo Boost ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Anka Elo Boost'un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Anka Elo Boost, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Anka Elo Boost internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Anka Elo Boost'tan tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ve/veya birkaçını ihlal eden Üye, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup Anka Elo Boost'u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Anka Elo Boost'un üyeye karşı Kullanıcı Sözleşmesi'ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Anka Elo Boost'un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üye'nin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Anka Elo Boost'un hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. Anka Elo Boost internet sitesinin yazılım ve tasarımı Anka Elo Boost mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen şirketler ve ürünler sahiplerinin ticari markalarıdır ve fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Anka Elo Boost web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üyenin Anka Elo Boost web sitesine girmesiyle, üye kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.12. Anka Elo Boost, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Kullanıcı'lara sağlanan herhangi bir Hizmet'i değiştirme ya da sona erdirme veya Anka Elo Boost web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgilerini ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.13. Anka Elo Boost, Kullanıcı Sözleşmesi'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Üye'ler adına hüküm ifade etmektedir.

3.14. Taraflar, Anka Elo Boost'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delili olarak, Hukuk Usulü Mahkemeler Kanunu'nda yer alan madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.15. Üye, siteye kaydolurken girdiği iletişim bilgilerine Anka Elo Boost tarafından reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesini, doğrudan ve/veya dolaylı olarak pazarlama yapılmasını, bilgilerinin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını ve Anka Elo Boost'un hizmet kalitesini geliştirmek ya da muhtelif herhangi bir sebeple üçüncü kişilerle paylaşılmasını, mevzuat kapsamındaki hakları saklı kalmak kaydı ile kabul eder.

3.16. Anka Elo Boost'a giriş yapan veya üye olan tüm Kullanıcı'lar, detayları açıkça belirtilmiş olan Gizlilik ve Çerez Politikası'nı okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

3.17. Anka Elo Boost'a giriş yapan veya üye olan tüm Kullanıcı'lar, detayları açıkça belirtilmiş olan Satış Sözleşmesi'ni okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme, Üye'nin üyeliğini iptal etmesi ya da Anka Elo Boost tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Anka Elo Boost web sitesi, Üye'nin Kullanıcı Sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye'nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Kullanıcı'nın üyelik kaydı yapması, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm maddeleri okuduğu, anladığı ve kabul ettiği kabul edilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Bize Ulaşın

Bu sayfa ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize ulaşın:

HIZLI
En kısa işlem süresi
GÜVENİLİR
Türkiye'nin en güvenilir hizmeti
UYGUN FİYATLI
En iyi hizmete en uygun ücret